เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านทรัพยากรบุคคล