เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านทรัพยากรบุคคล