เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2560 (เปิดดู 1,049)

เทศบาลตำบลจันจว้านำโดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรม