เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และ กิจกรรมกบคืนนาปลาคืนทุ่ง (เปิดดู 1,036)

กิจกรรมดำเนินขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ปิดทองหลังพระ (ปางควายป่าสักหลวง)

ภาพกิจกรรม