เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “โครงการจิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 987)

ภาพกิจกรรม