เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

การแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 605)

ภาพกิจกรรม