เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานพิธีเปิดโครงการ นายวันชัย คำลือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการประกวดแข่งขันทำกระทงประดิษฐ์ การแข่งขันทำโคมหูกระต่าย การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ (เปิดดู 254)

ภาพกิจกรรม