เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาลร่วมเสวนา ไขปริศนาเวียงหนองหล่ม ณ วัดป่าหมากหน่อ (เปิดดู 571)

ภาพกิจกรรม