เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า และ ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ร่วมโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของผู้สูงอายุ ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 249)

ภาพกิจกรรม