เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 1 นำโดยว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจันจว้า ณ ดอยม่อนกระถาง ตำบลท่าข้าวเปลือก (เปิดดู 151)

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินพิธีมอบบ้านในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้มีรายได้น้อย รายนางเขียว พรหมใจและนายไกรศร จับใจนาย บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ โดยนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ประธานพิธีมอบบ้าน นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากล่าวรายงานพิธีมอบบ้านทั้งนี้เทศบาลตำบลจันจว้าได้รับความอนุเคราะห์จากกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้าใต้ ประชาชนบ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่8 ต.จันจว้าใต้ ให้การสนับสนุนในครั้งนี้