เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการจัดการแข่งขัน"กีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 39" ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานเปิดการแข่งขัน นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน ตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 340)

ภาพกิจกรรม