เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานพิธีเปิดโครงการ และ นายวันชัย คำลือ ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลจันจว้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม จำนวน 44 ศูนย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 425)

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการบวชป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้เวียงหนองหล่มจำนวน 1,000 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้ประจำถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ พื้นที่เวียงหนองหล่ม