เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ประธานเปิดโครงการ นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หนองเขียว(บ้านกิ่วพร้าว) (เปิดดู 571)

ภาพกิจกรรม