เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าและกำจัดขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน(ก๊าซบอลลูน) โดย นายบรรจง ยางยืน ประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 402)

ภาพกิจกรรม