เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าได้ดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563)โดย นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า และ นางนิรุชา ซาวคำเขตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ถนนบ้านป่าสักหลวง ถึง เทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 344)

ภาพกิจกรรม