เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 357)

ภาพกิจกรรม