เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า และ ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า 7 โรงเรียน จำนวน 1270 ชิ้น เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า( Covid-19) (เปิดดู 75)

ภาพกิจกรรม