เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดย ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลจันจว้า ร่วมถวายเทียนเพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วัดป่าหมากหน่อ และ วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว (เปิดดู 84)

ภาพกิจกรรม