เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ นำโดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2563 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ดูแล/คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการฯ ณ โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (เปิดดู 120)

ภาพกิจกรรม