เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจันจว้า สมาชิกสภาฯ พร้อมช่างสำรวจ ลงพื้นที่ ที่จะดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำจันเข้าสู่หนองเขียว ณ บริเวณบ้านกิ่วพร้าว (เปิดดู 140)

ภาพกิจกรรม