เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

งานแสดงมุทิตาจิตพนักงานเทศบาลเกษียณอายุราชการเทศบาลตำบลจว้า (เปิดดู 120)

งานแสดงมุทิตาจิตพนักงานเทศบาลเกษียณอายุราชการเทศบาลตำบลจว้า ประจำปี 2563 โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดงาน ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการเทศบาลตำบลจันจว้า รวมทั้งสิ้น 3 ท่านได้แก่
นายวันชัย คำลือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอดุลย์ ซาวคำเขตต์ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ สวนสาธารณะหนองมโนราห์
ภาพกิจกรรม