เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 พ.อ. ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 พร้อมคณะ และท่าน ละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนฯ ได้มาตรวจสถานที่ ขุดลอก ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 บริเวณ หนองเขียว พร้อมวางแผนการขุดลอกหนองเขีบว เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ต่อไป (เปิดดู 80)

ภาพกิจกรรม