เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์.. เชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสร้างสุขภาพดี ด้วยการเล่นกีฬา"วู้ดบอล" ซึ่งเทศบาลตำบลจันจว้า ได้จัดทำสนามวู้ดบอล ให้ผู้สนใจ กีฬาวู้ดบอลไว้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หนองมโนราห์) (เปิดดู 20)

ภาพกิจกรรม