เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วยเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง กิจกรรมรำวงย้อนยุค การสาธิตวิธีการเล่นกีฬาวู้ดบอล และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(โควิด - ๑๙)ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 192)

ภาพกิจกรรม