เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 186)

ภาพกิจกรรม