เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ. หอประชุมประสานมิตรเทศบาลตำบลจันจว้า. (เปิดดู 212)

ภาพกิจกรรม