เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้และผลประโยชน์ กองคลัง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 36)

ภาพกิจกรรม