เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศตำบลจันจว้า มอบขนมของรางวัลเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กพร้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศพด.ทต.จันจว้า โรงเรียนเทศบาล1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ (เปิดดู 38)

ภาพกิจกรรม