เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ภาพออกหน่วยคัดกรองโรคโควิด -19 และหน่วยปฐมพยาบาลงานต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่(เวียงหนองหล่ม) (เปิดดู 36)

ภาพกิจกรรม