เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า ดำเนินการออกฉีดวัคซีนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านใหม่ หมู่1 ต.จันจว้า (เปิดดู 42)

ภาพกิจกรรม