เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล ณ หอประชุม รร.เทศบาล2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล (เปิดดู 13)

ภาพกิจกรรม