เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้า ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ณ อำเภอแม่จัน (เปิดดู 12)

ภาพกิจกรรม