เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน พร้อมรับใบประกาศเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน (เปิดดู 31)

ภาพกิจกรรม