เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการประจำเดือนมิถุนายน และแนวทางแก้ไขการปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้า ในการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 19)

ภาพกิจกรรม