เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายสมศักดิ์ คำลือ รองปลัดเทศบาล พร้อมนักวิชาการคอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เวียงหนองหล่มและบริเวณโดยรอบจังหวัดเชียงราย ณ ร้านดอกไม้เชียงราย (เปิดดู 22)

ภาพกิจกรรม