เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้าตรวจโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บ้านป่าบง ณ บ้านป่าบงหมู่ 3 (เปิดดู 26)

ภาพกิจกรรม