เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล พร้อมผอ.กองการศึกษา ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล) (เปิดดู 30)

ภาพกิจกรรม