เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล และผู้นำชุมชนร่วมกัน ประชุมเพื่อหาแนวแก้ไขปัญหาการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน และสร้างความเข้าใจในกระบวนการ การทำงานของกองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า ณ โรงผลิตน้ำประปา ทต.จันจว้า (โรงผลิตประปาหนองเขียว) (เปิดดู 38)

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลจันจว้า นำโดย นายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า คณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ดำเนินการมอบ เครื่องอุปโภค บริโภคจัดหาโดยเทศบาลฯ และ ข้าวสาร อาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม ฯลฯ ที่ได้รับจากธารน้ำใจจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และผู้แทน นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขต3 โดยทำการส่งมอบผ่าน สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่ม อสม.ในหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อส่งมอบให้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน##