เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ร่วมสมทบ ข้าวสาร และ ไข่ไก่ กับครัวคุณนาย บ้านกิ่วพร้าว / ร้านลานนาไทยแอนติคส์ ที่ร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งในการจัดทำอาหารมอบให้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงสูง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 38)

ภาพกิจกรรม