เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ บ้านสันหลวง (เปิดดู 35)

ภาพกิจกรรม