เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า จัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (เปิดดู 1,019)

วันนี้ (12 เมษายน 2559) เทศบาลตำบลจันจว้า จัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรม