เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสายสัมพันธ์ “เทศบาล 1 เกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.บุญชอบ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ตำบลจันจว้า (เปิดดู 321)

ภาพกิจกรรม