เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการจัดประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (เปิดดู 268)

ภาพกิจกรรม