เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน โดย นางนิรุชา ซาวคำเขตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ นายอนันต์ วุฒิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ อาสาสมัคมัคคุเทศก์ 12 หมู่บ้าน ครู/อาจารย์/นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) ณ บ้านสันทางหลวง (เปิดดู 598)

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการบวชป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้เวียงหนองหล่มจำนวน 1,000 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้ประจำถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ พื้นที่เวียงหนองหล่ม