เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการอบรมการประมงพื้นบ้าน โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าประธานพิธีเปิดโครงการ ณ สวนสาธารณะหนองมโนราห์ (เปิดดู 63)

ภาพกิจกรรม