เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย โดย นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ปางควายบ้านต้นยาง (เปิดดู 80)

ภาพกิจกรรม