เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายณัฐวุฒิ ประวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า พร้อมนางนิรุชา ซาวคำเขตต์ หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารกองเกินที่เข้าประจำการ ในวันที่ 1 ก.ย. 63 ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 5 ต.จันจว้าใต้ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (เปิดดู 212)

ภาพกิจกรรม