เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ดำเนินการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า โดยนางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 55)

ภาพกิจกรรม