เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา"

**วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ วัดกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตำบลจันจว้าใต้

**วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ วัดห้วยน้ำราก หมู่ 5 ตำบลจันจว้า