เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว ม.4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)