เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 5 บริเวณซอย 10 ถึง ซอย 4.9 และซอยบ้านนายเบ้า สุเตนัน